E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
The empowerment program for women exposed to domestic violence and nursing [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 338-342 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.338

The empowerment program for women exposed to domestic violence and nursing

Emel Bahadır Yılmaz1, Fatma Öz2
1Giresun University, Health Sciences Faculty, Midwifery Department, Giresun, Turkey
2Near East University, Health Sciences Faculty, Nursing Department, Cyprus, Turkey

The empowerment program is implemented to ensure that the woman is able to get rid of the abusive relationship and should be aware of violence who she experienced. The aim of this program is to increase independence and control over their own lives of women exposed to domestic violence, and to improve their decision making and problem solving skills. The empowerment program consists of components including improving self-esteem, building safety behaviors, increasing perceived social support, defining phenomenon of violence, improving asking for help and counseling about legal issues. This paper is included introducing the components of empowerment programs and samples of researches about empowerment program applied for women experiencing domestic violence. These studies show that the empowerment program is an effective method for women experiencing domestic violence.

Keywords: Women exposed to violence, empowerment program, nursing

Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Güçlendirme Programı ve Hemşirelik

Emel Bahadır Yılmaz1, Fatma Öz2
1Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun
2Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, kıbrıs

Güçlendirme programı, şiddete maruz kalan kadının örseleyici ilişkiden kurtulabilmesi ve yaşadığı şiddet deneyimini fark edebilmesi için uygulanmaktadır. Bu programın amacı, aile içi şiddete maruz kalan kadınların bağımsızlığını ve kendi yaşamı üzerindeki kontrolünü artırmak, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmektir. Güçlendirme programı; benlik saygısının geliştirilmesi, kendini koruması için güvenli davranışların geliştirilmesi, sosyal destek algısının artırılması, şiddet olgusunun tanımlanması, yardım isteme becerilerinin geliştirilmesi ve yasal konularda danışmanlık verilmesi gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Bu makalede güçlendirme programlarının bileşenleri tanıtılmış ve şiddet deneyimleyen kadını güçlendirmek için uygulanan çalışmalardan örnekler verilmiştir. Bu çalışmalar, güçlendirme programının şiddet deneyimleyen kadınlara uygulanabilecek etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddet, güçlendirme programı, hemşirelik

Emel Bahadır Yılmaz, Fatma Öz. The empowerment program for women exposed to domestic violence and nursing. J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 338-342

Corresponding Author: Emel Bahadır Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.