E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
Effects Of Antimicrobial Medical Textile Products In Reducing Surgical Area Infections [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 330-337 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.330

Effects Of Antimicrobial Medical Textile Products In Reducing Surgical Area Infections

Semra Eyi
Trakya Universi̇ty Keşan Hakkı Yörük Health School

Aim: It was aimed to discuss the effect of antimicrobial medical textile products in reducing surgical site infections. Results: Within the scope of surgical textile products used in hospitals; implanted surgical threads and artificial textile veins, impermeable bandages and wound care materials, artificial organs with extracorporeal textiles, bedding with sanitary and hygiene products, protective garments and covers, surgical drapes and surgical garments.Surgical site infections are one of the most important problems of the surgery. As a result of the attachment of microorganisms to large textile surfaces, textile products can be carriers. In literature Acinetobacter baumannii, MRSA,VRE,coagulasenegative, Staphylococci, Corynebacterium Micrococcus, Bacillus, Gram negative bacilli, Enterococcus, Saprophytic Gram negative bacilli and rotaviral RNA have been identified in these products. It has been reported that these viruses could survive for hours on the clothes and thus become a source for the possibility of infecting the clothes. Studies on prevention of infection spread of antimicrobial imparted textile products are available in the literature. It is stated in the literature antimicrobial impregnated textiles are effective against pathogens such as S.aureus, Candida albicans, Acinetobacter Clostridium difficile and Klebsiella pneumoniae. On the other hand, bacteria resistance to antimicrobial agents, the use of antimicrobial active substances increases and this can lead to weakening of the immune system, as well as various drawbacks. For this reason, it would be beneficial for nurses to follow the evidences that antimicrobial textile products and antimicrobial agents have on patients, new symptoms that may develop, individual comments on patient treatments, nurses to record their own observations, and evidence-based research findings that show differences between traditional products.Conclusion: More studies on the transfer of microorganisms from the disease to the clinical situation are needed. In the long term various regulations on the production and use of antimicrobial textiles may need to be made.

Keywords: Surgical Field Infection, Antimicrobial Textile İnfection, Transmission Vehicles

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Azaltmada Antimikrobiyal Medikal Tekstil Ürünlerinin Etkisi

Semra Eyi
Trakya Üni̇versi̇tesi̇ Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu

Bu derlemede cerrahi alan enfeksiyonlarını azaltmada antimikrobiyal medikal tekstil ürünlerinin etkisini tartışmak hedeflenmiştir. Hastanelerde kullanılan cerrahi tekstil ürünleri kapsamında, implante edilebilen ameliyat iplikleri ve yapay tekstil damarları; implante edilemeyen bandajlar, sargı bezleri ve yara bakım malzemeleri; ekstrakorporeal tekstiller olan yapay organlar ile sağlık bakımı ve hijyen ürünleri olan yatak takımları, koruyucu giysi ve örtüler ile cerrahi örtü ve cerrahi giysiler yer almaktadır. Cerrahi alan infeksiyonları cerrahinin en önemli problemlerinden biridir. Mikroorganizmaların, cerrahi alanda kullanılan bu tekstil yüzeylerine tutunması sonucunda, tekstil ürünleri taşıyıcı olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda cerrahi alanda kullanılan tekstil ürünlerinde Acinetobacter baumannii, MRSA, VRE, koagülaz negatif Staphylococci, Corynebacterium spp., Micrococcus spp., Bacillus spp., Fermentatif olmayan Gram negatif basiller, Enterococcus spp., Saprofitik Gram negatif basil ve rotaviral RNA gibi virüsler tespit edilmiştir. Bu virüslerin tekstiller üzerinde saatlerce hayatta kalabileceği ve bu nedenle tekstillerin bulaştırma olasılığında bir kaynak olabileceği bildirilmiştir. Antimikrobiyal özellik kazandırılan tekstil ürünlerinin cerrahi alan enfeksiyonların yayılımını önlemesi üzerine yapılan çalışmalar literatürde mevcuttur. Antimikrobiyal emdirilmiş tekstillerin S. aureus, Candida albicans, Acinetobacter spp., Vegetatif Clostridium difficile ve Klebsiella pneumoniae gibi patojenlere karşı etkinlik gösterdiği belirtilmektedir. Buna karşın antimikrobiyal etken maddelere karşı bakterilerin direnç geliştirmeleri, antimikrobiyal etken madde kullanımının artması ve bunun bağışıklık sisteminde zayıflamalara neden olabileceği gibi çeşitli çekincelerde mevcuttur. Bu nedenle hemşirelerin antimikrobiyal tekstil ürünleri ve antimikrobiyal etken maddelerin hastalarda yarattığı etkiler, gelişebilecek yeni semptomlar, hastaların tedavilerine ilişkin bireysel yorumları ve hemşirelerin kendi gözlemlerine ilişkin bilgileri kayıt etmeleri ve geleneksel ürünlerle arasındaki farklılığı ortaya koyan kanıt düzeyli araştırma sonuçlarını takip etmeleri faydalı olacaktır. Antimikrobiyal tekstil ürünleri üretim ve kullanım ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapıldıktan ve gerekli eğitimler verildikten sonra uygun alanlarda hizmet vermelidir. Hemşirelerin eğitimlere katılması ve ürünlerle ilgili kanıt düzeyli araştırmalar yapması kaliteli hemşirelik bakımına ulaşmada yol gösterici olmasının yanısıra sağlık alanında farkıdalığın artmasına yarar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi Alan Enfeksiyonu, Antimikrobiyal Tekstil, Enfeksiyon Kaynakları

Semra Eyi. Effects Of Antimicrobial Medical Textile Products In Reducing Surgical Area Infections. J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 330-337

Corresponding Author: Semra Eyi, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.