E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
A Retrospective Evaluation of the Medical Records of Burn Patients Presenting at the Emergency Polyclinic of a University Hospital [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2006; 3(2): 40-44

A Retrospective Evaluation of the Medical Records of Burn Patients Presenting at the Emergency Polyclinic of a University Hospital

Leman Kutlu1, Sevdiye Turasoy2, Nilgün Koşar2, Pınar Ökdemir2, Nursel Onur2
1Istanbul University, Istanbul Medical Faculty Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study was planned with the intention of evaluating
the demographic and burn characteristics of burn patients presenting
at an emergency surgery polyclinic in order to point to the importance
of patient medical records.
METHODS: The sample in the study consisted of 728 burn patients who
had presented at the Emergency Surgery Polyclinic of a University
Hospital over the period 2000-2001. Data for the study was collected
with a questionnaire prepared by the researchers concerning the
demographic and burn characteristics of the patients. Percentages were
used as a statistical method of analysis.
RESULTS: The study indicated that most of the burn cases were children
between the ages of 0-5, male, that the incidences occurred mostly in
winter as compared with other seasons, through scalding by hot liquids,
that the extremities were mostly affected, that burns were mostly of the
2nd degree, that patients had presented at the hospital within the first
24 hours and that first aid and care consisted of the application of
dressing and medical treatment. It was found that information on the
registration forms had not completed in full, the conclusion being
reached that the forms used in the emergency polyclinic had to be
revised in terms of providing adequate information on the patient.
CONCLUSION: It has been recommended in conclusion that, in order to
have precise and accurate patient data accessible for future reference,
hospitals should review their policies on the keeping of medical records,
patient data forms should be revised, and administrative plans should
include providing training that emphasizes the importance of medical
records.

Keywords: Burn, patient; medical records; emergency polyclinic.

Bir Üniversite Hastanesinin Acil Polikliniğine Gelen Yanıklı Hastaların Kayıt Bilgilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Leman Kutlu1, Sevdiye Turasoy2, Nilgün Koşar2, Pınar Ökdemir2, Nursel Onur2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışma; acil cerrahi polikliniğe başvuran yanıklı hastaların
demografik ve yanıkla ilgili özelliklerini değerlendirmek ve hasta
kayıtlarının önemini vurgulamak amacıyla planlandı.

YÖNTEMLER: Çalışmanın evrenini 2000-2001 yılları arasında bir
“Üniversite Hastanesinin Acil Cerrahi Polikliniği”ne başvuran 728 yanık
hastası oluşturdu. Araştırmanın verileri; araştırmacılar tarafından
düzenlenen, hastaların demografik ve yanık özelliklerini içeren bir bilgi
formu ile toplandı. Veriler yüzdelik olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmada; yanıkların sıklıkla 0-5 yaş arası çocuklarda ve
erkeklerde görüldüğü, diğer mevsimlere göre kışın ve haşlanma tarzında
ortaya çıktığı, en yaygın ekstremitelerin etkilendiği ve 2. derece yanıkların
oluştuğu, hastaneye ilk 24 saatte baş vurulduğu ve ilk tedavi ve bakım
olarak pansuman ve medikal tedavinin uygulandığı belirlendi. Kayıt
formlarında istenilen bazı bilgilerin eksik kayıt edildikleri saptandı.

SONUÇ: Sağlıklı verilere ulaşabilmesi ve ileriye dönük kayıtların doğru
ve yeterli bir şekilde tutulabilmesi için kurumsal politikaların gözden
geçirilmesi, formların yenilenmesi ve bunların önemini vurgulayan
eğitimlerin planlanması önerildi.

Anahtar Kelimeler: Yanık, hasta; kayıt; acil poliklinik.

Leman Kutlu, Sevdiye Turasoy, Nilgün Koşar, Pınar Ökdemir, Nursel Onur. A Retrospective Evaluation of the Medical Records of Burn Patients Presenting at the Emergency Polyclinic of a University Hospital. J Educ Res Nurs. 2006; 3(2): 40-44

Corresponding Author: Leman Kutlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.