E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Breaking Bad News [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2006; 3(2): 6-9

Breaking Bad News

Perihan Güner
Koç University School Of Nursing, Istanbul, Turkey

Breaking bad news to patients and their families is a difficult and
unavoidable task for health professionals. Bad news, even if announced
in a correct and sensitive manner by an experienced health professional,
have a long lasting negative impact on both the patient side and the
health personnel. The effects of bad news may be compounded if given
by inexperienced health personel. Inappropriate and insensitive
announcements of bad news may lead to termination of treatment,
disconnecting with the care-giver, changing hospitals and sometimes
even suicide in patients. According to existing literature, health
professionals receive less than adequate training in this area both
during their education and contiuning education programs, and are
reluctant to undertake this task in professional life. This article aims
to introduce the reader to practical guidelines on how to give bad
news to patients and their families.

Keywords: Breaking bad news, patient; family.

Kötü Haber Verme

Perihan Güner
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul

Hasta ve ailelere kötü haber verme, sağlık personeli için zor, zor olduğu
kadar da kaçınılmaz bir görevdir. Doğru, duyarlı bir biçimde ve
deneyimli bir kişi tarafından verilse bile, haberi alan hasta ve yakınını
ve haberi veren sağlık personelini çok olumsuz etkilemekte ve etkisi
uzun süre devam etmektedir. Kötü haber, bu konuda yeterli eğitimi
ve deneyimi olmayan sağlık personeli tarafından verilirse, kötü haberin
hasta ve aileler üzerindeki olumsuz etkisi çok daha fazla olmaktadır.
Uygun olmayan bir biçimde ve duyarsız bir şekilde verilen kötü haber,
hastaların tedavi ekibi ile ilişkilerini kesmelerine ya da tedavilerini
bırakmalarına, hastane değiştirmelerine ve hatta intihar etmelerine bile
neden olabilmektedir. Araştırmalar, sağlık personelinin bu konuda
okulda ve mezuniyet sonrasında yeterince eğitim almadıklarını ve bu
görevi yerine getirmede zorlandıklarını, hatta bazen bu görevi yerine
getirmekten kaçındıklarını göstermektedir. Bu yazıda, hasta ve ailelere
kötü haberin nasıl verilmesi gerektiği konusunda genel bir rehber
verilmeye çalışıldı.

Anahtar Kelimeler: Kötü haber verme, hasta; aile.

Perihan Güner. Breaking Bad News. J Educ Res Nurs. 2006; 3(2): 6-9

Corresponding Author: Perihan Güner, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.