E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Nursing Care According to Functional Health Patterns in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Case Report [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 361-367 | DOI: 10.5222/KUHEAD.2019.361

Nursing Care According to Functional Health Patterns in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Case Report

Fadime Yel1, Hilal Uysal2
1Bartin University Vocational School Of Health Services, Department Of Health And Care Services, Bartin, Turkey.
2Istanbul University Florence Nightingale School Of Nursing, Internal Medicine Nursing Education, Istanbul, Turkey.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a common, preventable, and treatable disease characterized with persistent airflow limitation due to airway and/or alveolar abnormalities and respiratory symptoms, usually caused by severe exposure to harmful particles or gases. The aim of the nursing care in COPD is to reduce the symptoms of the disease and the hospitalization due to recurring acute inflammations, and to avoid the complications related with the COPD and also to educate patients and their families. The respiratory difficulties, coughs, phlegm, and bruising and chest pain before five days from hospitalization of 58-year-old male patient M.K., used on medication regularly, and followed with physician controls, was seen. The patient increased the dose of the medication to pass this indication, but then again, he applied to the hospital for continuing complaints. Gordon’s Functional Health Patterns, Nursing Care Model was applied to the M.K in this study. The nursing interventions were applied to M.K. determining the nursing diagnoses including “inefficient respiratory pattern, inefficiency in sustaining health, constipation, infection risk, falling risk, activity intolerance, nutrition less than the body requirements, inefficient individual nutrition, disruption in oral mucosa membrane, disruption in swallowing, disruption in sleep, and disruption in sexual functions” and the results were evaluated.

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, nursing diagnosis, nursing care.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunum

Fadime Yel1, Hilal Uysal2
1Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Ve Bakım Hizmetleri Bölümü, Bartın, Türkiye.
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), genellikle zararlı partikül veya gazlara ciddi maruziyetin neden olduğu havayolu ve/veya alveoler anormalliklere bağlı kalıcı hava akımı kısıtlanması ve solunumsal semptomlarla karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH’da hemşirelik bakımının amaçları; hastalık belirtilerini ve akut alevlenmeler nedeniyle tekrarlayan hastane yatışlarını azaltmaktır, KOAH ile ilgili komplikasyonları önlemektir ve aynı zamanda hastaları ve ailelerini eğitmektir. Düzenli olarak ilaç kullanan ve hekim kontrollerine giden 58 yaşındaki erkek hasta M.K.’nın, hastaneye yatışından beş gün önce solunum güçlüğü, öksürük, balgam, morarma şikâyetleri artmış ve göğüs ağrısı olmuştur. Bu belirtileri geçirmek için hasta kullandığı ilaçlarının dozunu arttırmıştır fakat şikâyetleri devam ettiği için hastaneye başvurmuştur. Bu çalışmada, Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Hemşirelik Bakım Modeli M.K’ ya uygulanmıştır. “Etkisiz solunum örüntüsü, sağlığı sürdürmede etkisizlik, konstipasyon, infeksiyon riski, düşme riski, aktivite intoleransı, beden gereksiniminden az beslenme, etkisiz bireysel başetme, oral mukoz membranda bozulma, yutmada bozulma, uyku düzeninde bozulma, cinsel işlevde bozulma” hemşirelik tanılarını içeren hemşirelik girişimleri uygulanmıştır ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, hemşirelik tanısı, hemşirelik bakımı.

Fadime Yel, Hilal Uysal. Nursing Care According to Functional Health Patterns in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Case Report. J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 361-367

Corresponding Author: Fadime Yel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.