E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
The Neuman System Model Applied to Practice: A Case with Multiple Sclerosis [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 324-329 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.324

The Neuman System Model Applied to Practice: A Case with Multiple Sclerosis

Esin Sevgi Doğan, Özden Dedeli Çaydam
Manisa Celal Bayar University, Health Sciences Faculty, Medical Nursing Department, Manisa

In multiple sclerosis, which occurs frequently in young adults, chronic health problems related to the illness of the patient creates important application areas for the nurse. The many important nursing theories and models was suggested for applying to practice in nursing management of chronic disease as well as for the development and growth of the professional nursing. In this article, a nursing process was established in a woman with multiple sclerosis using Neuman Systems Model. The patient's data was collected with a questionnaire based on Neuman's data collection tool. This case demonstrates that the use of Neuman's Systems Model is useful and effective in the implementation of the nursing process.

Keywords: Neuman’s systems model, nursing process, multiple sclerosis, case study

Multipl Sklerozlu Bir Olguda Neuman Sistemler Modeli’nin Uygulanması

Esin Sevgi Doğan, Özden Dedeli Çaydam
Manisa Celal Bayar Üviversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Manisa

Genç yetişkenlerde sıklıkla görülen multipl sklerozda hastalığın seyri ile ilgili kronik sağlık sorunları hemşire için önemli uygulama alanları yaratmaktadır. Birçok önemli hemşirelik kuram ve modelinin, hem kronik hastalıkların hemşirelik yönetiminde hem de profesyonel hemşireliğin gelişim ve ilerlemesi için hemşirelik uygulamalarında kullanılması önerilmektedir. Bu makalede, Neuman Sistemler Modeli kullanılarak multipl sklerozlu bir kadın hastada hemşirelik süreci oluşturuldu. Neuman’ın veri toplama aracına dayalı olarak hazırlanmış soru formu ile hastanın verileri toplandı. Bu olgu, hemşirelik sürecinin uygulanmasında Neuman’ın Sistemler Modeli’nin kullanımının yararlı ve etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Neuman’ın sistemler modeli, hemşirelik süreci, multipl skleroz, olgu çalışması

Esin Sevgi Doğan, Özden Dedeli Çaydam. The Neuman System Model Applied to Practice: A Case with Multiple Sclerosis. J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 324-329

Corresponding Author: Esin Sevgi Doğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.