E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Neonatal Transport in Turkey and in the World [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2006; 3(2): 24-31

Neonatal Transport in Turkey and in the World

Ayşe Karakoç Tarı1, Zerrin Çiğdem2
1Zeynep Kamil Marmara University, School Of Health, Istanbul, Turkey
2Maltepe University School Of Nursing, Istanbul, Turkey

Neonatal transport service is a system which provides a baby transport
from inborn hospital in case that there are no suitable care centers for
neonatal infant or there is inadequate care level.
Neonatal transport worldwide is a service with high risks because newborn
infants necessitate a special care. In addition there are a lot of several
reasons for transport considering the different environmental organization,
different technological equipment, a high level responsibility and much
financial support required within a regional and national system.
Suggestion for setup neonatal transport system; national birthrate, antenatal
services organization, NICU rate and care level, geographical status, financial
resources must be consider because of that factors major effective. Neonatal
transport services are not desirable level in Turkey because health services
dispersion is not homogeneus. Neonatal intensive care units usually available
metropolis and transport services inadequate. Australia and USA which
are most developed countries that used the first regulation and systematical
neonatal transport system. First studies about the neonatal transport started
since 1970’s. This article indicated which present situation and organization
specialities at neonatal transport in Türkey and in the World.

Keywords: Transport, neonatal transport.

Dünyada ve Türkiye’de Yenidoğan Transportu

Ayşe Karakoç Tarı1, Zerrin Çiğdem2
1Marmara Üniversitesi Zeynep Kamil Sağlık Yüksek Okulu, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul

Yenidoğan transport hizmeti, yenidoğan için uygun bakım merkezleri
olmadığında ya da bakım düzeyi yetersiz olduğunda bebeğin doğduğu
yerden taşımasını gerektiren bir sistemdir.
Yenidoğan transportu, günümüzde tüm dünyada yüksek risk taşıyan bir
hizmettir. Farklı nedenlerle transport edilen, özel bakım gerektiren
yenidoğanlar için farklı bir çevre düzenlemesi, teknolojik cihazlar, yüksek
iş gücü ve sorumluluğunun yanısıra önemli ölçüde mali desteğe de gereksinim
vardır. Yenidoğan transport sistemi oluşturmak için büyük ve etkili faktörler
dikkate alınmalıdır. Bu faktörler arasında ülkenin, doğum hızı, antenatal
hizmet organizasyonu, yenidoğan yoğun bakım ünitesi sayısı ve bakım
düzeyleri, coğrafi durumu ve mali kaynakları yer almalıdır. Türkiye’de
yenidoğan transport hizmetleri, sağlık hizmetlerinin dağılımı homojen
olmadığı için istenilen düzeyde değildir. Yenidoğan yoğun bakım üniteleri
genellikle büyük şehirlerde bulunmaktadır ve transport hizmetleri yetersizdir.
Avustralya ve ABD yenidoğan transport sistemini ilk başlatan ve sistematik
olarak kullanan ülkelerdir. Yenidoğan transportuyla ilgili ilk çalışmalar
1970’li yıllarda başlamıştır.Bu yazıda Dünya’da ve Türkiye’de yenidoğan
transport hizmetlerinin mevcut durumu ve organizasyon özellikleri
belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Transport, yenido¤an transportu

Ayşe Karakoç Tarı, Zerrin Çiğdem. Neonatal Transport in Turkey and in the World. J Educ Res Nurs. 2006; 3(2): 24-31

Corresponding Author: Ayşe Karakoç Tarı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.