E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Nursing Regulations [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2006; 3(2): 2-4

Nursing Regulations

Elizabeth Anne Herdman
Koç University School Of Nursing, Istanbul, Turkey

The single most important step towards the development of nursing
in any country is the establishment of a system of regulation. Regulation
is controlled by boards or councils of nursing which are statutory
authorities authorized under a Nurses Act (law) to develop administrative
rules and regulations governing professional practice. The International
Council of Nurses promotes the concept of universal standards for
nursing regulation claiming that principles governing nursing education
and practice should be same in every country.

Keywords: Nursing, law; nursing board; regulation.

Hemşirelikte Mesleki Düzenlemeler

Elizabeth Anne Herdman
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul

Bir ülkede hemşireliğin gelişimini sağlayan en önemli etmen hemşirelikle
ilgili bir düzenleme sisteminin kurulmasıdır. Mesleki denetim,
Hemşirelik Kanunu hükümleri altında mesleki uygulamaları yöneten
idari kuralları düzenlemek için kurulmuş ve yetkilendirilmiş yasal
Hemşirelik Kurul veya Konseyleri tarafından gerçekleştirilir. Uluslararası
Hemşirelik Konseyi, her ülkede hemşirelik eğitim ve uygulamalarının
aynı olmasını sağlayan ilkelerin bulunması gerektiğini savunarak,
evrensel hemşirelik düzenleme standartlar kavramının yayılmasına
çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, yasa; hemşirelik kurul/konseyi; düzenleme.

Elizabeth Anne Herdman. Nursing Regulations. J Educ Res Nurs. 2006; 3(2): 2-4

Corresponding Author: Elizabeth Anne Herdman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.