E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
Sexual health problems of women in the postpartum period, role of midwife and nurse [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2018; 15(4): 269-274 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.269

Sexual health problems of women in the postpartum period, role of midwife and nurse

Yasemin Başkaya1, Hediye Karakoç2, Nebahat Özerdoğan3
1Sakarya University Faculty Of Health Sciences Department Of Midwifery, Sakarya
2Kto Karatay University School Of Health Sciences, Department Of Midwifery, Konya
3Eskisehir Osmangazi University Faculty Of Health Sciences Department Of Midwifery, Eskisehir

The postpartum period which consists of many changes including physiological, hormonal and social affects the sexual life as well as the other aspects of the women’s lives. These effects are mostly negative and may lead to the emergence of need for medical assistance. However, the majority of women continue the sexual life without asking any help or trying to solve by themselves the complaints experienced especially in the first year after giving birth. The most important problems are dyspareunia, vaginal dryness, pelvic floor dysfunction, loss of sexual desire /libido. In this review, the problems and causes which affect the women’s sexual health during the postpartum period were revised in line with the literature. In addition, it was emphasized that midwives and nurses should be informed about sexual health problems in the postpartum period and how they should take part in this process.

Keywords: sexuallity, sexual dysfunction, postpartum period

Postpartum dönemde yaşanan cinsel sağlık sorunları, ebe ve hemşirenin rolü

Yasemin Başkaya1, Hediye Karakoç2, Nebahat Özerdoğan3
1Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Sakarya
2Kto Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Konya
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Eskişehir

Fizyolojik, hormonal, psikolojik ve sosyal birçok değişikliğin olduğu postpartum dönem, kadın hayatının her alanını olduğu gibi cinsel yaşamını da etkilemektedir. Bu etki çoğunlukla olumsuz olmakta ve kadınlarda sağlık yardımı alma gereksiniminin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Ancak kadınların çoğunluğu özellikle doğumdan sonraki ilk yıl içinde daha sık yaşadıkları cinsel fonksiyon şikayetlerini, herhangi bir yardım almaksızın geçiştirerek ya da kendileri çözmeye çalışarak, cinsel hayatlarını devam ettirme eğilimindedirler. Disparoni, vajinal kuruluk, pelvik taban disfonksiyonu, cinsel isteksizlik/libido kaybı bu dönemde yaşanan en önemli sorunların başında gelmektedir. Bu derleme makalesinde, kadınların postpartum dönemlerinde yaşadıkları cinsel sağlıkları ile ilgili sorunlar ve nedenleri literatür doğrultusunda gözden geçirilmiştir. Ayrıca, ebe ve hemşirelerin postpartum dönemde cinsel sağlık sorunları konusunda bilgilendirilmeleri ve bu süreçte nasıl rol almaları gerektiği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: cinsellik, cinsel fonksiyon bozukluğu, postpartum dönem

Yasemin Başkaya, Hediye Karakoç, Nebahat Özerdoğan. Sexual health problems of women in the postpartum period, role of midwife and nurse. J Educ Res Nurs. 2018; 15(4): 269-274

Corresponding Author: Yasemin Başkaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.