E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
Menstrual Hygiene and Visually İmpaired [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2018; 15(3): 192-194 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.192

Menstrual Hygiene and Visually İmpaired

Tuğba Dündar, Sevgi Özsoy
Adnan Menderes University Nursing Faculty Gyneocologic and Obstetric Nursing Department

Menstruation is about 30-40 years of all women’s lives whether they are disabled or not. During this period make the incorrect practices has a negative impact on the health of women. Therefore, healthy management of menstruation period is rather important in terms of women's health. The lack of appropriate materials to manage this period and inadequate knowledge of menstruation of women have negative effect on reproductive health. The negative attitudes and preconceptions of society against both disability and menstruation also make menstruation management difficult. Visually impaired, can be difficult to manage in a healthy way of menstruation. Visually impaired women's related to how manage the period of menstruation didn't exist much research in the literatüre. Knowing the problems that visually impaired people are experiencing in providing menstrual hygiene is necessary to be able to produce solutions. This review with the aim to reveal the current situation of visually impaired women in menstrual hygiene management has been written.

Keywords: menstrual hygiene, visually impaired, menstrual hygiene management

Menstrual Hijyen ve Görme Engelliler

Tuğba Dündar, Sevgi Özsoy
Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın

Menstruasyon, engeli olsun olmasın tüm kadınların hayatlarının yaklaşık 30-40 senelik bir parçasıdır. Bu dönemde yapılan hatalı uygulamalar, kadınların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle menstruasyon döneminin sağlıklı yönetimi kadın sağlığı açısından oldukça önemlidir. Kadınların menstruasyon ile ilgili bilgilerinin yetersiz olması, bu dönemi yönetmek için uygun malzeme/materyallere sahip olmamaları üreme sağlıkları üzerinde negatif etkiye sahiptir. Toplumun hem engellilere hem de menstruasyona karşı olan olumsuz tavır ve ön yargıları da menstruasyon yönetimini zorlaştırmaktadır. Görme engeli, menstruasyon dönemini sağlıklı yönetmeyi zorlaştırabilir. Literatürde görme engellilerin menstruasyon dönemini nasıl yönettikleri ile ilgili çok fazla araştırmaya rastlanamamıştır. Görme engellilerin menstrual hijyeni sağlama konusunda yaşadıkları sorunların bilinmesi çözüm üretebilmek için gereklidir. Bu derleme menstrual hijyen yönetiminin önemi ve görme engelli kadınların menstrual hijyen yönetimine dikkati çekmek, mevcut durumu ortaya koymak amacı ile yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: menstrual hijyen, görme engelli, menstrual hijyen yönetimi

Tuğba Dündar, Sevgi Özsoy. Menstrual Hygiene and Visually İmpaired. J Educ Res Nurs. 2018; 15(3): 192-194

Corresponding Author: Tuğba Dündar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.