E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
Cloud Computing and Health Care [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 161-166 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.161

Cloud Computing and Health Care

Nuray Turan, Hatice Kaya
Istanbul University, Florence Nightingale Nursing Faculty, Fundamentals Of Nursing, Istanbul

Nowadays, increasing cost of health services requires healthcare institutions to adopt and use health information systems. Health information systems allow healthcare institutions to organize their processes and offer more efficient services in a cost-effective way. Cloud computing, one of the recent technological developments, makes it possible for healthcare institutions that offer health information services to create a powerful online data storage infrastructure. Besides its opportunities, however, this new technology comes with various risks that may cause significant losses. This article aims to determine the impacts of cloud computing on healthcare systems and make recommendations for healthcare workers to develop awareness on cloud computing.

Keywords: Cloud computing, virtualization, cloud software, cloud strategy, data privacy, security and privacy

Bulut Bilişim ve Sağlık Bakımı

Nuray Turan, Hatice Kaya
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul

Günümüzde sağlık hizmetlerinin giderek maliyetinin artması, sağlık bakım kurumlarının sağlık bilişim sistemlerini benimseyerek kullanmalarını zorunlu hale getirmektedir. Sağlık bilişim sistemleri, sağlık bakım kurumlarına kendi süreçlerini düzene koyabilmelerine ve maliyet-etkin bir biçimde daha etkili hizmet verebilmelerine olanak sağlamaktadır. Son teknolojik gelişmelerden biri olan bulut bilişim, sağlık bilişim hizmeti veren sağlık bakım kurumlarına, internet üzerinden güçlü bir veri depolama alt yapısının oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. Ancak bu yeni teknoloji, sunduğu fırsatların yanı sıra büyük kayıplara neden olabilecek riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu makalenin amacı, sağlık bakım sisteminde bulut bilişimin etkilerinin belirlenmesi ve sağlık bakım çalışanlarının bulut bilişim konusunda farkındalık geliştirmelerine yönelik öneriler sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Bulut bilişim, sanallaştırma, bulut yazılımı, bulut stratejisi, veri mahremiyeti, güvenlik ve gizlilik

Nuray Turan, Hatice Kaya. Cloud Computing and Health Care. J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 161-166

Corresponding Author: Nuray Turan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.