E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
Use of Simulation in Nursing Education and Simulation Types [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2015; 12(2): 121-125 | DOI: 10.5222/HEAD.2015.121

Use of Simulation in Nursing Education and Simulation Types

Aylin Durmaz Edeer1, Aklime Dicle2
1Faculty Of Nursing, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
2Faculty Of Health Science İstanbul Sabahattin Zaim University, İstanbul

Introduction: Today, many educational methods and strategies are tried in order to improve skills and knowledge in the education of nursing. Simulation constitutes a big part of educational methods and strategies. It is a method of imitating real life situations, events or conditions. Simulation is an important part of the education of nursing as it helps to improve patient care and provides patient security. Result: In this article, many different types of simulations which provide knowledge and skills after configuring learning environment were introduced ranging from simple to complex depending on the similarity to real life situations and advantages of simulations were also mentioned.

Keywords: Nursing Education, simulation, simulation types.

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı ve Simülasyon Tipleri

Aylin Durmaz Edeer1, Aklime Dicle2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Giriş: Günümüzde hemşirelik eğitiminde bilgi ve becerinin geliştirilmesi için birçok eğitim yöntemi ve stratejisi denenmektedir. Eğitim yöntem ve stratejilerinin önemli bir grubunu simülasyonlar oluşturmaktadır. Simülasyon bir olay, ya da gerçek yaşam durumlarının gerçeğe uygun bir modelinin geliştirildiği, ya da gerçeğe yakın koşulların oluşturulduğu bir yöntemdir. Simülasyon hasta bakımını geliştirmek ve hasta güvenliğini sağlaması nedeniyle hemşirelik eğitiminin önemli bir parçasıdır. Sonuç: Bu makalede öğrenme çevresinin yapılandırılmasıyla birlikte bilgi ve beceri kazandıran simülasyonların, basitten karmaşığa doğru, gerçek durumlara benzerliğini arttıran farklı birçok çeşidi tanıtılmış ve simülasyonun avantajlarından bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Eğitimi, simülasyon, simulasyon tipleri.

Aylin Durmaz Edeer, Aklime Dicle. Use of Simulation in Nursing Education and Simulation Types. J Educ Res Nurs. 2015; 12(2): 121-125

Corresponding Author: Aylin Durmaz Edeer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.