E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
The Importance of Complementary Health Approaches in Pediatric Nursing [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 144-149 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.144

The Importance of Complementary Health Approaches in Pediatric Nursing

Vildan Cırık, Emine Efe
Akdeniz University, Nursing Faculty, Child Health Nursing Department

Complementary health approaches are applied substantially frequently in children. Although use of complementary health approaches in children are quite common, method sorts and the adverse effects of these practices are not well known. Most of these methods are being used without being tested for their activity or safety in childrens so they may be harmful and also may cause a delay for appropriate management in some cases. Pediatric nurses are supposed to fully inform childs and their parents about the potential risks and benefits of such treatments. Therefore, it is recommended for pediatrics nurses to organize courses and in-service training programs regarding these methods, create data collection forms involving complementary health approaches in clinics and concentrate more on the evidence-based research.
The purpose of this article was to evaluate the use of complementary health approaches by children, the reasons for use of these methods, the effects on children and nursing approaches.

Keywords: Complementary health approaches, pediatric nurses, child, parents

Pediatri Hemsireliğinde Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımlarının Önemi

Vildan Cırık, Emine Efe
Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Çocuklarda tamamlayıcı sağlık yaklaşımları oldukça sık uygulanmaktadır. Çocuklarda tamamlayıcı sağlık yaklaşımlarının kullanımı oldukça yaygın olmasına rağmen, yöntem çeşitliliği ve bu uygulamaların zarar ve yan etkileri konusundaki bilgi yetersizdir. Bu yöntemlerin büyük çoğunluğu, çocuklarda etkinlik ve güvenilirlikleri açısından test edilmeden kullanılıyor olmaları nedeniyle zararlı olabilmekte, ayrıca bazı durumlarda uygun tedavinin başlanmasını da geciktirmektedir. Pediatri hemşireleri bu tedavilerin olası riskleri ve yararları gibi konularda çocuklar ve onların ebeveynlerini tam olarak bilgilendirmelidirler. Bu nedenle, pediatri hemşirelerine bu yöntemler ile ilgili kursların, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi, kliniklerde tamamlayıcı sağlık yaklaşımlarının yer aldığı veri toplama formlarının oluşturulması ve kanıta dayalı araştırmalara daha fazla ağırlık verilmesi önerilmektedir.
Bu makalenin amacı, çocuklarda tamamlayıcı sağlık yaklaşımlarının kullanımını, bu yöntemlerin kullanım nedenlerini, çocuklardaki etkilerini ve hemşirelik yaklaşımlarını değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı sağlık yaklaşımları, pediatri hemşiresi, çocuk, ebeveyn

Vildan Cırık, Emine Efe. The Importance of Complementary Health Approaches in Pediatric Nursing. J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 144-149

Corresponding Author: Vildan Cırık, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.