E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
The Use of Theory in Nursing Practice, Research, Management and Education [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2017; 14(1): 62-72 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.062

The Use of Theory in Nursing Practice, Research, Management and Education

Zeliha Koç1, Selin Keskin Kızıltepe2, Tuğba Çınarlı2, Asuman Şener3
1Ondokuz Mayıs University Health Science Faculty, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University Health Science Institution, Samsun, Turkey
3Ondokuz Mayıs University Health Vocational School, Samsun, Turkey

Theories inform and guide nurses in the best and most correct practice. The purpose of theoretical practice is to improve nursing practice used for increasing the health levels of patients in clinical area. Theories also guide in summarizing results of research and determining new and primary research subject areas. As theories and models have developed, the reflection of these to education programs has become inevitable. Although theories were used as a guide in forming the conceptual framework in planning and developing curriculums, today they have become an indispensable part of practice, research, management and education in nursing.

Keywords: Nursing, theory, practica, research, management, education.

Hemşirelik Uygulamalarında, Araştırmalarında, Yönetiminde ve Eğitiminde Kuramların Kullanımı

Zeliha Koç1, Selin Keskin Kızıltepe2, Tuğba Çınarlı2, Asuman Şener3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Samsun

Kuramlar hemşirelere en doğru ve en iyi olanı uygulamak konusunda bilgi verir ve yol gösterir. Kuram uygulamasında amaç klinik alanda bireylerin sağlık düzeylerini yükseltmek için kullanılan hemşirelik uygulamalarını geliştirmektir. Kuramlar, araştırma sonuçlarını özetlemede, yeni ve öncelikli araştırma konularını belirlemede de yol göstericidir. Kuram ve modeller geliştikçe, eğitim programlarına yansımaları da kaçınılmaz olmuştur. Geçmişte kuram, müfredat ders programlarının planlanması ve geliştirilmesinde kavramsal çerçeveyi oluşturmak için bir rehber olarak kullanılmasına karşın, günümüzde hemşireliğin uygulama, araştırma, yönetim ve eğitimi alanlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, kuram, uygulama, araştırma, yönetim, eğitim.

Zeliha Koç, Selin Keskin Kızıltepe, Tuğba Çınarlı, Asuman Şener. The Use of Theory in Nursing Practice, Research, Management and Education. J Educ Res Nurs. 2017; 14(1): 62-72

Corresponding Author: Zeliha Koç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.