E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
Leadership and Management: All Theory No Practice? [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2012; 9(1): 3-9

Leadership and Management: All Theory No Practice?

Elizabeth Anne Herdman
Koç University School Of Nursing, Istanbul, Turkey

In this paper I ask what is wrong with 21st century leadership and
management. For example, why, when there exists the benefits of
decades of research into management theory and practice, are so many
organizations so poorly managed and led? I suggest that modern work
practices are not a departure from those of the 19th and 20th century
scientific management but rather an extension of their principles
beyond manual work to include the professions. This is related to the
corporate takeover of more social domains, including health and
education, and the associated problematic human resource practices
which predominate. They include various forms of favouritism which
ensure the appointment of ‘uneducated’ rather than ‘expert’
managers/leaders. It is time to start measuring the cost to both
organizations and society, of ‘uneducated’ managers/leaders.

Keywords: Nursing, nursing management; leadership; nursing leadership.

Liderlik ve Yönetim: Teori Var Pratik Yok?

Elizabeth Anne Herdman
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul

Bu makalede 21. yüzyıldaki liderlik ve yöneticilikle ilgili yanlışların
neler olduğunu sorguladım. Örneğin, uzun yıllardır yapılan
araştırmalarla yönetim kuramı ve uygulamalarının yararları
gösterilmesine rağmen neden hala çok sayıda kötü yönetilen kuruluş
bulunmaktadır? Modern iş uygulamalarının 19. ve 20. yüzyılın
bilimsel yönetiminden sapan bir dönüşüm olmadığını, fakat bunun
yerine meslekleri içerecek şekilde el emeğiyle yapılan işin ötesinde,
kendi kurallarını/prensiplerini genişletme olduğunu iddia
etmekteyim. Bu, sağlık ve eğitim de dahil olmak üzere, daha çok
sosyal yönü olan ve problemli insan kaynakları uygulamaları ile
kendini gösteren bir ilişki içindedir. Bunlar, ‘uzman’ yöneticiler/
liderler yerine daha ‘eğitimsiz’ olanların atanmasını sağlayan
iltimasçılığın çeşitli şekilleridir. Şimdi, bu ‘eğitimsiz’ yöneticilerin/
liderlerin hem örgütlere/kurumlara hem de topluma getirdiği
maliyetlerin ölçülmesine başlamanın zamanıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, hemşirelikte yönetim; liderlik; hemşirelikte liderlik.

Elizabeth Anne Herdman. Leadership and Management: All Theory No Practice?. J Educ Res Nurs. 2012; 9(1): 3-9

Corresponding Author: Elizabeth Anne Herdman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.