E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
The Effect of Intensİve Care Unİts on The Crİtİcally ill Patİent and Nursİng Care [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2013; 10(2): 56-60

The Effect of Intensİve Care Unİts on The Crİtİcally ill Patİent and Nursİng Care

Azime Karakoç Kumsar1, Feride Taşkın Yılmaz2
1Department Of Nursing, Bezmialem University, Turkey
2Erzurum Training And Research Hospital, Turkey

Most patients are lack of reflex of protection between life and death, and they keep living by means of variable supporting devices in intensive care units. This medical condition brings about many invasive and noninvasive practices as well. Interventional procedures are applied heavily, with high rates of morbidity and mortality in intensive care units, for receive quality care of patients receiving treatment and care in accordance with individualized duration of hospital stay, nurses have an important responsibility. At this stage, intensive care nurse responsible for take part the effective and critical in a multidisciplinary team. In this review, in intensive care units where we think that nursing care is critical, the negative effects on patients of physical conditions of the unit and of treatment process, and nursing care to cope with them was discussed in the literature.

Keywords: Intensive care unit, critically ill patient, nursing care.

Yoğun Bakım Ünitesinin Yoğun Bakım Hastası Üzerindeki Etkileri Ve Hemşirelik Bakımı

Azime Karakoç Kumsar1, Feride Taşkın Yılmaz2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Erzurum

Yoğun bakım ünitelerinde hastaların çoğu yaşamla ölüm arasında korunma refleksinden yoksun ve çeşitli destekleyici cihaz yardımıyla yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu tıbbi durum birçok invaziv ve noninvaziv uygulamayı da beraberinde getirmektedir. Girişimsel işlemlerin yoğun olarak uygulandığı, morbidite ve mortalite oranlarının yüksek olduğu yoğun bakım ünitelerinde, tedavi ve bakım alan hastaların ünitede yatış süresince bireyselleştirilmiş kaliteli bakım almaları doğrultusunda, hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Yoğun bakım hemşiresi bu aşamada multidisipliner ekip içinde etkin ve kritik bir görev almak ile sorumludur. Bu derlemede, hemşirelik bakımının kritik önem taşıdığını düşündüğümüz yoğun bakım ünitelerinde, ünitenin fiziki koşullarının ve tedavi sürecinin hastalar üzerindeki olumsuz etkileri ve bunlarla baş etmede hemşirelik bakımı, literatür doğrultusunda tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, yoğun bakım hastası, hemşirelik bakımı.

Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz. The Effect of Intensİve Care Unİts on The Crİtİcally ill Patİent and Nursİng Care. J Educ Res Nurs. 2013; 10(2): 56-60

Corresponding Author: Azime Karakoç Kumsar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.