E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Caring an Elderly Patient with Acute Myeloid Leukemia: A Case Study [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 155-160 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.155

Caring an Elderly Patient with Acute Myeloid Leukemia: A Case Study

Özgül Erol, Lale Yacan
Trakya University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Edirne, Turkey

Acute myeloid leukemia (AML) is a malign disease, characterized by the rapid growth of abnormal hematologic blood cells accumulate in the bone marrow, blood and other tissues. It is the most common acute leukemia affecting adults, and its incidence increases with age.
82 year-old married, male patient admitted to hospital about four months ago because of fatigue, inability to get out of bed and inability to walk. Patient diagnosed with AML was being cared according to Gordon’s Functional Health Patterns. Based on this model, nursing diagnosis such as ineffective airway clearance, impaired physical mobility, self-care deficit (nutrition, dressing, hygiene), imbalanced nutrition: less than body requirements, activity intolerance, impaired social activity, impaired oral mucous membrane, risk for bleeding, impaired skin integrity, risk for aspiration, risk for transmitting infection, risk for falling were diagnosed and needed interventions were applied.

Keywords: Acute myeloid leukemia, elderly patient, nursing care, immobilized patient

Akut Miyeloid Lösemi Tanısı Alan Yaşlı Hastanın Bakımı: Bir Olgu Sunumu

Özgül Erol, Lale Yacan
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne

Akut Miyeloid Lösemi (AML), hematolojik hücrelerin olgunlaşma yeteneğini kaybederek kontrolsüz bir şekilde çoğalması, kanda, kemik iliğinde ve diğer dokularda birikmesi ile ortaya çıkan malign bir hastalıktır. Yetişkinlerde en sık görülen ve sıklığı yaşla birlikte artan akut lösemi türüdür.
82 yaşında, evli, erkek hasta yaklaşık olarak 4 ay önce halsizlik, yataktan kalkamama ve yürüyememe şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Akut Miyeloid Lösemi tanısı alan hastaya Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri (FSÖ) Modeli’ne göre değerlendirme yapılarak gerekli hemşirelik bakımı planlandı. Bu model doğrultusunda hastaya hava yolunu temizlemede etkisizlik, fiziksel mobilitede bozulma, özbakım eksikliği sendromu (beslenme, giyinme, hijyen), beslenmede dengesizlik: gereksinimden az beslenme, aktivite intoleransı, sosyal etkileşimde bozulma, oral mukoz membranda bozulma, kanama riski, deri bütünlüğünde bozulma riski, aspirasyon riski, enfeksiyon bulaştırma riski, düşme riski hemşirelik tanıları konuldu ve gerekli girişimler uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Akut miyeloid lösemi, yaşlı hasta, hemşirelik bakımı, yatağa bağımlı hasta

Özgül Erol, Lale Yacan. Caring an Elderly Patient with Acute Myeloid Leukemia: A Case Study. J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 155-160

Corresponding Author: Özgül Erol, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.