E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Health Professionals’ Approach to Communication Difficulties in Elderly Patients [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2012; 9(2): 51-56

Health Professionals’ Approach to Communication Difficulties in Elderly Patients

Meftun Akgün
Marmara University Faculty of Health Sciences Department of Nursing, Istanbul, Turkey

Old age, which results from the progression of time throughout the
body systems and organs, eventually impairs the productivity and biological
capacity of an organism. The geriatric population is increasing
in developed countries where life-expectancy is high. Although medical
care is the most popular reason for hospitalization of aged patients,
35 percent of all hospitalizations is due to surgical procedures and this
increases with each passing day. During the process of human aging
physical alterations such as a decrease in all sensations, a regression in
movement and motor skills, a decrease in reflex and reactions, and a
deceleration in the cardiovascular system are very important. A reduction
in vision and auditory sensation in patients undergoing surgical
procedures especially affects interaction between people and causes
communication difficulties. This article is prepared to provide information
about age-related impairment in vision, hearing, language, voice
and speech, and the effects of these impairments in communication
between health care workers and aged patients.

Keywords: Elderly, communication difficulties; elderly patient.

Hastanede Yatan Yaşlı Hastalarda İletişim Güçlükleri ve Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımı

Meftun Akgün
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Yaşlılık, organlar ve sistemler üzerinde zamanın ilerlemesi ile meydana
gelen, biyolojik kapasitenin ve organizmanın verimliliğinin azalması ile
devam eden bir süreçtir. Yaşlı nüfus, başta yaşam beklentisi yüksek
olan gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada giderek artmaktadır.
Yaşlı insanların sayısındaki bu artıştan dolayı yaşlılığa bağlı hastalıklar
da artmaktadır. Yaşlı insanların hastaneye yatış nedenlerinin çoğu,
medikal tedavi ile ilgi olmasına rağmen, yatan hastaların %35’i cerrahi
uygulama amacıyla yatmakta ve cerrahi işlem uygulanan yaşlı insan
sayısı da gittikçe artmaktadır. İnsanın yaşlanma sürecinde ortaya çıkan,
duyularda azalma, hareket ve motor becerilerde gerileme, sinir
sisteminde refleks ve tepkilerde azalma ve kalp-damar sisteminde yavaşlama
gibi fiziksel değişimler çok önemlidir. Özellikle cerrahi işlem
geçirecek olan yaşlı hastalarda görme ve işitme duyusundaki azalmalar,
insanlar arası etkileşimi büyük ölçüde etkileyerek duygusal problemlere
ve iletişim güçlüklerine yol açmaktadır. Bu makale, iletişimin temel
öğeleri olan görme, işitme, lisan / dil, ses ve konuşmanın yaşa bağlı
olarak gösterdiği değişiklikler, bu değişikliklerin yaşlı hasta ile sağlık
çalışanları arasındaki iletişimde oluşturabileceği engeller ve çözümleri
hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, iletişim güçlükleri; yaşlı hasta.

Meftun Akgün. Health Professionals’ Approach to Communication Difficulties in Elderly Patients. J Educ Res Nurs. 2012; 9(2): 51-56

Corresponding Author: Meftun Akgün, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.