E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
The Concept of Control Over Nursing Practice [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2018; 15(3): 181-185 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.181

The Concept of Control Over Nursing Practice

Öznur İspir1, Sergül Duygulu2
1Department of Nursing Management, İstanbul University, İstanbul, Turkey
2Department of Nursing Management, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Control over nursing practices, one of the significant components of a professional work environment, is defined as affecting the employment and work environment at the service level of the institution, perceived freedom for organizing and evaluating nursing practices, the ability to make independent and interdependent decisions about patient care and accountability for the results of such decisions. Therefore, nurses are expected to have control over their healthcare service practices in a professional, safe and cost-effective way. This study scrutinizes the concept of control over nursing practices, which is frequently confused with other concepts in the literature, reviewing the previous studies and making suggestions to improve this control.

Keywords: Control over nursing practice, nurse, organizational autonomy.

Hemşirelik Uygulamaları Üzerinde Kontrol Kavramı

Öznur İspir1, Sergül Duygulu2
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Ankara

Profesyonel bir çalışma ortamının önemli bileşenleri arasında yer alan hemşirelik uygulamaları üzerinde kontrol kurumun servis düzeyinde çalışan istihdamını ve çalışma ortamını etkileme, hemşirelik uygulamalarını organize etme ve değerlendirmede algılanan özgürlük, hasta bakımı ile ilgili bağımsız ve birbirine bağımlı kararlar alabilme becerisi/yeteneği ve bu kararların sonuçlarından sorumlu olma olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, hemşirelerden güvenli ve maliyet etkin biçimde, bir meslek olarak sağlık bakım uygulamaları üzerinde kontrole sahip olmaları beklenmektedir. Bu derlemede, hemşirelik uygulamaları üzerinde kontrol (örgütsel özerklik) kavramının mevcut araştırma sonuçları doğrultusunda irdelenmesi ve hemşirelerin uygulamalar üzerindeki kontrolünün geliştirilmesi için bazı uygulamaların ele alınması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik uygulamaları üzerinde kontrol, hemşire, örgütsel özerklik.

Öznur İspir, Sergül Duygulu. The Concept of Control Over Nursing Practice. J Educ Res Nurs. 2018; 15(3): 181-185

Corresponding Author: Öznur İspir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.