E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
The Invisible Tip of the Iceberg; How Often is the Ventrogluteal Area Used? [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2016; 13(1): 7-10 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.239

The Invisible Tip of the Iceberg; How Often is the Ventrogluteal Area Used?

Özlem Doğu
Sakarya University, School of Health Sciences, Sakarya, Turkey

The parenteral drug administration by intramuscular injections is one of the invasive therapies implemented by the nurses. Dorsagluteal area is the most commonly prefered area for the intramuscular injections, even though this may be too risky, since it often leads to errors or complications. However, these problems can be avoided if the nursing practice will be evidence-based. The proven applications propose the ventrogluteal area and state that this application is still not that widespread based on the existing studies. The purpose of this review is to display different ways in which the VG area is used in education, research and implementation in accord with the existing literature and provide a guideline so that this practice can be more widespread.

Keywords: Research, education; practice; ventrogluteal area

Buz Dağının Görünmeyen Yönü; Ventrogluteal Bölge Ne Kadar Kullanılıyor?

Özlem Doğu
Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sakarya, Türkiye

Parenteral olarak ilaç uygulama yollarından biri olan intramüsküler enjeksiyonlar, hemşirenin görevleri arasında yer alan invazif girişimlerdendir. İntramüsküler enjeksiyonlarda en sık kullanıla bölge çok riskli, hatalı uygulamalara neden olabilen, en fazla komplikasyon yaşanan ama buna rağmen en sık tercih edilen dorsagluteal bölgedir. Ancak, hemşirelerin uygulamalarını kanıta dayandırması ile yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi sağlanacaktır. Kanıtlanmış uygulamalar ventrogluteal bölgeyi önerirken, uygulamanın kullanımı hala yaygınlığı sağlanamamış olduğu çalışmalarla da belirtilmektedir. Bu derlemedeki amaç, VG bölgenin eğitim, araştırma ve uygulamada kullanımını yapılan farklı çalışmalar ışığında sunmak ve yaygınlaşmasını sağlamak için rehber oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: Araştırma, eğitim; uygulama; ventrogluteal bölge.

Özlem Doğu. The Invisible Tip of the Iceberg; How Often is the Ventrogluteal Area Used?. J Educ Res Nurs. 2016; 13(1): 7-10

Corresponding Author: Özlem Doğu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.