E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
COVID 19 Pandemic Process: Turkish Nurses Association [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2020; 17(3): 279-283 | DOI: 10.5222/KUHEAD.2020.34603

COVID 19 Pandemic Process: Turkish Nurses Association

Sevilay Senol Celik1, Azize Atlı Özbaş2, Beyhan Çelik3, Azize Karahan4, Hülya Bulut5, Gülten Koç2, Firuze Çevik Aydın6, Çiğdem Özdemir Özleyen7
1Koc University, School of Nursing, Turkish Nurses Association-ISTANBUL
2Hacettepe University, Faculty of Nursing, Turkish Nurses Association-ANKARA
3Bayindir Hospital, Turkish Nurses Association-ANKARA
4Baskent University, Depertment of Nursing, Turkish Nurses Association-ANKARA
5Gazi University, Faculty of Health Science, Nursing Department, Turkish Nurses Association-ANKARA
6Ankara City Hospital, Turkish Nurses Association-ANKARA
7Ankara Guven Hospital, Turkish Nurses Association-ANKARA

The COVID-19 epidemic, which the World Health Organization accepts as a “pandemic”, is a serious disaster faced by humanity in the era of globalization. This epidemic demonstrated the importance of being agile, adaptable and flexible structure of the countries’ health systems and the key position of nurses once again. The Turkish Nurses Association acted at the national and international level and actively participated in the process, starting with the announcement of the first case, in order to overcome the pandemic process with minimal damage. These activities include sharing scientific and updated information for healthcare professionals and the public; sending it to the Ministry of Health and related units and preparing reports on the solution suggestions for these problems and the problems experienced by nurses in this process; sharing its and preparing of care algorithms and video. In our country, nurses have performed their professions in the best way under difficult conditions in order to maintain safe and qualified nursing care at the highest level. However, necessary initiatives and investments should be made urgently order to include more nurses in leadership positions, get an effective role in policy making and decision-making processes.

Keywords: COVID-19, pandemic, nurse, nursing care, professional association

COVID 19 Pandemi Süreci: Türk Hemşireler Derneği

Sevilay Senol Celik1, Azize Atlı Özbaş2, Beyhan Çelik3, Azize Karahan4, Hülya Bulut5, Gülten Koç2, Firuze Çevik Aydın6, Çiğdem Özdemir Özleyen7
1Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Türk Hemşireler Derneği -İSTANBUL
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Türk Hemşireler Derneği-ANKARA
3Bayindir Hastanesi, Türk Hemşireler Derneği-ANKARA
4Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Türk Hemşireler Derneği-ANKARA
5Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Türk Hemşireler Derneği-ANKARA
6Ankara Şehir Hastanesi, Türk Hemşireler Derneği-ANKARA
7Ankara Güven Hastanesi, Türk Hemşireler Derneği-ANKARA

Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” olarak kabul ettiği COVID-19 salgını, içinde bulunduğumuz küreselleşme çağında, insanlığın karşı karşıya kaldığı ciddi bir afettir. Bu salgın, ülkelerin sağlık sistemlerinin, çevik, uyarlanabilir ve esnek yapıda olmasının önemi ve hemşirelerin kilit konumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türk Hemşireler Derneği, pandemi sürecinin en az zararla atlatılması için, ilk vakanın açıklanmasından başlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunmuş ve sürecin içinde aktif bir şekilde yer almıştır. Bu faaliyetler arasında sağlık çalışanların ve toplumun bilgilendirilmesine yönelik bilimsel ve güncel bilgilerin paylaşılması; hemşirelerin bu süreçte yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerin rapor haline getirilerek Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlere iletilmesi; bakım algoritmaları ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı videolarının hazırlanıp paylaşılması yer almaktadır. Ülkemizde hemşireler Covid-19 pandemi sürecinde, güvenli ve nitelikli hemşirelik bakımını en üst düzeyde sürdürmek için zor şartlar altında mesleklerini en iyi şekilde icra etmiştir. Bununla birlikte hemşirelerin politikaları oluşturma ve karar alma süreçlerinde etkili rol alması; liderlik pozisyonlarında daha fazla hemşirelere yer verilmesi için gerekli girişimlerin ve yatırımların ivedilikle yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, hemşire, hemşirelik bakımı, mesleki dernek

Sevilay Senol Celik, Azize Atlı Özbaş, Beyhan Çelik, Azize Karahan, Hülya Bulut, Gülten Koç, Firuze Çevik Aydın, Çiğdem Özdemir Özleyen. COVID 19 Pandemic Process: Turkish Nurses Association. J Educ Res Nurs. 2020; 17(3): 279-283

Corresponding Author: Sevilay Senol Celik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.