E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Noise In The Neonatal Intensive Care Units [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 150-154 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.150

Noise In The Neonatal Intensive Care Units

Müjde Çalıkuşu İncekar, Serap Balcı
Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty

While the development of the technology has decreased the number of infant deaths, it has increased the number of the infants in Neonatal Intensive Care Unit (NICU). For this reason, in the light of the developmental implementations, the environment of NICU is important especially for the high risk newborn. The high risk neonates who have been exposed to noise suffer from increase in stress behaviours, disturbance, fright, decrease in healing, changes in heart-respiration rhythm, apnea, hypoxia, bradycardia, increase in systematic blood pressure, increase in intracranial pressure, loss of hearing, disruption of the sleep-wake cycle etc. Besides the unit's structure being appropriate, Healthcare professional’s preventing the noise, creating free time, turning down the volume of the devices and controling them when they are on alarm, doing the social communication away from the infants, using devices that have no noise in the unit, using such materials as rolled quilts, incubator quilts, sound absorbing panels so as to keep the infants away from noise, regular training of noise measurement and noise control are important among the applications in decreasing and controlling the noise.

Keywords: noise, neonatal intensive care unit, high risk neonate, healthcare professional

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Gürültü

Müjde Çalıkuşu İncekar, Serap Balcı
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Teknolojinin gelişmesi bebek ölümlerinin sayısını azaltırken, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne (YYBÜ) yatan bebek sayısının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle gelişimsel bakım uygulamaları doğrultusunda YYBÜ’nin çevresi özellikle yüksek riskli yenidoğanlar için oldukça önemlidir. Gürültüye maruz kalan yüksek riskli yenidoğanlar stres davranışlarında artma, huzursuzluk, ürkme, iyileşme durumunda azalma, kalp-solunum ritminde değişmeler, apne, hipoksi, bradikardi, sistemik kan basıncında artma, intrakranial basınçta artış, işitme kaybı, uyku-uyanma periyodunda bozulma vb. gibi sorunlar yaşamaktadırlar. Gürültünün azaltılması ve kontrol altına alınmasında; ünitenin yapısının uygun olmasının yanında, çalışanların gürültü oluşumunu engellebilmesi, sessiz zamanların oluşturulabilmesi, cihazların seslerinin kısılarak alarm verdiğinde hemen müdahale edilmesi, sosyal iletişimin bebeklerden uzakta gerçekleştirilmesi, ünite içerisinde gürültü oluşturmayan cihaz ve malzemelerin kullanılması, bebekleri gürültüden korumak adına rulo haline getirilmiş örtüler, kuvöz örtüsü, ses emici paneller gibi materyallerin kullanılması, düzenli gürültü ölçümleri ve gürültü kontrolü eğitimlerinin yapılması oldukça önemli uygulamalardandır.

Anahtar Kelimeler: gürültü, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yüksek riskli yenidoğan, sağlık profesyoneli

Müjde Çalıkuşu İncekar, Serap Balcı. Noise In The Neonatal Intensive Care Units. J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 150-154

Corresponding Author: Serap Balcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.