E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Substance-Use Disorders in Women and the Nurse’s Role [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2013; 10(1): 3-7

Substance-Use Disorders in Women and the Nurse’s Role

Yeliz Kaya1, Nevin Şahin2
1Eskişehir Osmangazi University Medical School, Eskisehir, Turkey
2Istanbul University Florence Nightingale School of Nursing and Women's Health Nursing Department, Istanbul http: //cevirsozluk.com/

The term of “substance” is used to describe drugs used outside the scope
of their medical indication and include several chemical substances. In
Turkey, although substance use is often thought of as a problem for
men, women also have substance-use problems. Women who begin to
participate in their working lives and earn their own income are stated
as important reasons for the increase in substance use.
In this article, alcohol, smoking and drug use in women, and
recommendations for nursing care were examined. Nurses should
assess the substance-use problems in these women while taking into
account their families and should also plan appropriate interventions
using models of proper health protection and development. Training,
consulting and monitoring services should be maintained through
effective interpersonal and communication skills.

Keywords: Substance use, women; nurse.

Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü

Yeliz Kaya1, Nevin Şahin2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu, Eskişehir
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul

Madde kelimesi tıbbi endikasyonu dısında kullanılan ilaçları ve birçok
kimyasal maddeyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Madde kullanımı,
Türkiye’de daha çok erkeklere özgü bir problem gibi algılansa da,
kadınlar da madde kullanımına baglı sorunlar yasamaktadır. Kadınların
çalısma yasamına daha fazla katılmaya baslaması ve kendilerine
ait gelirlerinin olması da madde kullanımındaki artıs için önemli bir
faktör olarak belirtilmektedir. Bu makalede kadınlarda alkol, sigara ve
uyusturucu madde kullanımı ve hemsirelerin rollerine iliskin öneriler
incelenmistir. Hemsirelerin kadınların madde kullanımı açısından aileleri
de dikkate alarak tanılama yapması, saglıgı koruma ve gelistirme
modelleri dogrultusunda gerekli girisimleri planlaması gerekmektedir.
Egitim, danısmanlık ve izleme hizmetleri etkili kisilerarası iletisim becerileri
ile sürdürülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hemsirelik, kadın; madde kullanımı.

Yeliz Kaya, Nevin Şahin. Substance-Use Disorders in Women and the Nurse’s Role. J Educ Res Nurs. 2013; 10(1): 3-7

Corresponding Author: Yeliz Kaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.