Journal of Education and
Research in Nursing
Derleme

Yeni Bir Kavram: “Kardiyo-Onkoloji” ve Hemşirelik

1.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

2.

Emory Üniversitesi Winship Kanser Enstitüsü, Hemato-Onkoloji Bilim Dalı, Atlanta, Georgia, ABD

3.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Journal of Education and Research in Nursing 2021; 18: 91-95
DOI: 10.5152/jern.2021.98852
Okunma: 975 İndirilme: 274 Online Yayın Tarihi: 31 Mart 2021

Kanser hastalarının tedavisi ile ilişkili olan veya eşlik eden kardiyovasküler komplikasyonlar morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerindendir. Kardiyo-onkoloji; bu kardiyovasküler komplikasyonları önleme ve yönetmeyi hedefleyen multidisipliner bir alandır. Bu yeni alan, kardiyoloji ve onkoloji bilim dallarının iş birliğine dayanmaktadır. Dünya genelinde kardiyo-onkoloji kliniklerinin açılması ve kardiyo-onkoloji programlarının oluşturulmasının hız kazanmasına paralel olarak, ülkemizde de kardiyo-onkoloji kavramı hızla gelişmeye başlamıştır. Kardiyo-onkoloji ekiplerinin vazgeçilmez üyesi olan hemşirelerin bu toksisiteleri ve komplikasyonları erken dönemde saptayabilmesi ve buna uygun girişimlerde bulunabilmesi kanser hastalarının yaşam kalitesi, morbidite ve mortalitesini yakından ilgilendirmektedir. Bu derlemede, kanser tedavisi ile ilişkili olabilecek kardiyovasküler sorunlar, bu sorunların yönetiminde multidisipliner bir bakış açısı sağlayan kardiyo-onkoloji programları ve bu programlarda yer alan/alacak hemşirelerin rolleri ele alınmıştır.

Türen S, Şahin Hİ, Türen S. A Novel Concept: “Cardio-Oncology” and Nursing. J Educ Res Nurs. 2021:18(1):91-95.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2757-9204