Journal of Education and
Research in Nursing
Derleme

Stoma Bakım Eğitiminde Mobil Uygulama: STOMA-M

1.

İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Health Sciences University, Hamidiye School of Nursing, İstanbul, Turkey

Journal of Education and Research in Nursing 2021; 18: 210-215
DOI: 10.5152/jern.2021.85688
Anahtar Kelimeler : Stoma bakımı, mobil uygulama, STOMA-M
Okunma: 323 İndirilme: 128 Online Yayın Tarihi: 11 Haziran 2021

Kolorektal kanserler, dünya çapında kanser kaynaklı ölümlerin üçüncü önde gelen nedenidir. Stoma açılması hala, kolorektal kanserler için cerrahi bir tedavi ve hayat kurtarıcı bir prosedür olmaya devam etmektedir. Stoma bakım hemşiresi, stomalı bireyin hastaneden taburcu olana kadar ve sonrasındaki süreçte bakım sürekliliğini sağlamada önemli rollere sahiptir. Stomalı bireylerin tanı ile başa çıkmalarını sağlama, stoma bakımına ilişkin pratik becerileri öğretme ve destekleyici danışmanlık sağlama bu rollerden bazılarıdır. Ancak, ilerleyen teknoloji, robotik ve laparoskopik cerrahideki gelişmeler hastanede kalma süresini kısaltmakta, bu nedenle hasta ve aileleri hastanede kaldıkları süre boyunca stoma bakımını öğrenmede yeterli zamana sahip olamamaktadır. Ülkemizde kolorektal cerrahi birimlerinde çalışan stoma bakım hemşire sayısının yetersiz olması veya hiç olmaması da stomalı bireylerin kendi bakımlarını uygulamada yeterli düzeye gelememelerine sebep olan bir faktördür. Stomalı birey ve yakınları taburcu olduktan sonra evde birçok sorunla baş etmek zorunda kalmaktadır. Bu boşluğu doldurmak amacıyla, Stoma-Mobil (STOMA-M) uygulaması hasta ve bakım vericilerine standartlaşmış temel stoma bakımı yaklaşımını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.  Bu makalede, stoma cerrahisi geçirmiş bireyler, onların yakınları ve sağlık bakım profesyonelleri için tasarlanmış STOMA-M uygulamasının tanıtımı, geliştirme amacı ve özellikleri paylaşılacaktır. STOMA-M uygulaması ile stomalı bireyler stoma bakımı, stoma ile yaşam ve komplikasyon yönetimi hakkında gerekli bilgilere sahip olması amaçlanmaktadır. STOMA-M uygulamasının stoma cerrahisi geçirmiş hastalar, onların bakım vericileri, stoma ve yara bakım hemşireleri, hekimler ve diğer sağlık bakım profesyonelleri için rehber olması amaçlanmıştır. 

Toğluk Yiğitoğlu E, Şendir M. Mobile Application in Stoma Care Education: STOMA-M. J Educ Res Nurs. 2021;18(2):210-215.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2757-9204