Journal of Education and
Research in Nursing
Derleme

Küreselleşen Dünyada Hemşireliği Güçlendirmede Bir Strateji: Savunuculuk

1.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

2.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Journal of Education and Research in Nursing 2021; 18: 65-71
DOI: 10.5152/jern.2021.13284
Okunma: 1192 İndirilme: 313 Online Yayın Tarihi: 31 Mart 2021

Küreselleşme, dünya çapında birçok alanda büyük değişimler meydana getirmiştir. Sağlık, küreselleşme sürecinin getirdiği bu değişimlerden en çok etkilenen alanlardandır. Bu sürece bağlı olarak, sağlık hizmeti bir meta ya da ürün olarak görülmeye başlamış, bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşımında eşitsizlikler ortaya çıkmıştır. Özellikle hassas grupların (bebek, çocuk, gebe, yaşlı, engelli ve yoksul bireyler), bu eşitsizliklerden daha ağır şekilde etkileneceği göz önüne alındığında, hemşirelerin savunuculuk rolüne olan gereksinim kaçınılmaz olmaktadır. Hemşireler, savunuculuk rollerini yerine getirirken hem kendi mesleklerini hem de bireyleri, aileleri ve toplumları güçlendirmektedirler. Öte yandan, cinsiyet ayrımı, yorucu ve uzun vardiya saatleri, görev tanımlarındaki belirsizlikler, tedavi edici hizmetlerin ön plana çıkması gibi birçok sorun hemşirelerin güçlendirilmesi önünde engel oluşturmakta ve çeşitli güçlendirme stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan biri de hemşirenin savunucu rolüdür. Bu derlemede amaç; küreselleşme bağlamında, hemşirelerin ve toplumun güçlendirilmesinde anahtar rol oynayan savunuculuğun tanımları ve uygulanış biçimlerini dünya literatüründen örneklerle tartışmaktır.  

Eren D, Altuğ Özsoy S. A Strategy to Strengthen Nursing in a Globalized World. J Educ Res Nurs. 2021:18(1):65-71.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2757-9204