Journal of Education and
Research in Nursing
Derleme

COVID-19’un Toplumun Psikososyal Yapısına Yansıması

1.

T.R. Ministry of Health İstanbul Kartal City Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Division of Public Health Nursing, Department of Nursing, Sakarya University School of Health Sciences, Sakarya, Turkey

3.

Division of Psychiatric Nursing, Department of Nursing, Sakarya University School of Health Sciences, Sakarya, Turkey

Journal of Education and Research in Nursing 2021; 18: 206-209
DOI: 10.5152/jern.2021.27167
Anahtar Kelimeler : COVID-19, toplum, ruh sağlığı, sosyal yaşam
Okunma: 604 İndirilme: 229 Online Yayın Tarihi: 11 Haziran 2021

COVID-19 salgını, küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Toplumları fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden büyük ölçüde etkilemektedir. Salgının süreci, tedavisi ve ne zaman sonlanacağına dair bilinmezlik, insanların endişe ve kaygı duymasına neden olmaktadır. Salgını kontrol altına almak ve önlemek için alınan önlemler sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kavramlarını ortaya çıkarmış, insanların sosyal yaşantısında değişimlere neden olmuştur. Bu doğrultuda, çalışmada COVID-19’un toplum üzerindeki psikososyal yansımalarını değerlendirmek amaçlanmıştır.

Korkmaz C, Çevirme A, Tarsuslu B. Reflection of COVID-19 on the Psychosocial Structure of Society. J Educ Res Nurs. 2021;18(2):206-209.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2757-9204