Journal of Education and
Research in Nursing
Derleme

COVID-19 Pandemi Süreci ve El Hijyeni

1.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Bilecik

Journal of Education and Research in Nursing 2021; 18: 202-205
DOI: 10.5152/jern.2021.53533
Anahtar Kelimeler : COVID-19, el hijyeni, enfeksiyon, pandemi
Okunma: 381 İndirilme: 139 Online Yayın Tarihi: 11 Haziran 2021

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlardan korunmada olduğu gibi tüm enfeksiyöz ajanlardan korunma, kanıta dayalı, bilimsel verilerle desteklenmiş bir enfeksiyon kontrol programını gerektirmektedir. Günümüzde, tüm dünyada, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kapsamlı bir enfeksiyon kontrol programı yayınlayarak ülkelerin ihtiyaçlarına ışık tutmaktadır. Bu örgütler tarafından, 30 Ocak 2020 tarihi itibariyle uluslararası düzeyde yeni bir tip koronavirüs pandemisi açıklanmış ve tüm dünyanın dikkati enfeksiyon kontrol önlemlerine çekilmiştir. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin en başında gelen, en ucuz, en güvenilir önlem el hijyenidir. Uygun el hijyeni sağlamak, temas yolu ile enfeksiyöz ajanların yayılımında önemli ölçüde etkili olmaktadır. Gerek sağlık hizmeti verilen kurumlarda gerekse toplumsal alanlarda uygun el hijyeni uygulamaları enfeksiyonlardan korunmada kaçınılmazdır. Bu yıl itibariyle açıklanan yeni tip koronavirüs pandemisinde de el hijyeni uygulamalarının hayati önem taşıdığı görülmüştür. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği’nin yayınlamış olduğu kılavuzlar ışığında, el hijyeni uygulamalarının doğru bir şekilde ve doğru bir zamanda yapılması etkin bir enfeksiyon kontrolünün sağlanmasında önemli bir adım olacaktır. Bu derlemenin amacı, pandemi süreci ve el hijyenine ilişkin yayınlanan kılavuzlar ışığında el hijyenini açıklamak ve önemini vurgulamaktır.  

Acun A, Bayrak Kahraman B. The Coronavirus Disease 2019 Pandemic Process and Hand Hygiene. J Educ Res Nurs. 2021;18(2):202-205.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2757-9204