Journal of Education and
Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing (J Educ Res Nurs); bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açık erişimli bilimsel elektronik yayın organıdır. Dergi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayınlanmaktadır. Yayın dili İngilizce’dir. Journal of Education and Research in Nursing Türkçe makaleleri de değerlendirmektedir. Ancak Türkçe makalelerin dergide yayınlanmak üzere kabul edilmesi durumunda, makalelerin İngilizce çevirilerinin dergiye gönderilmesi yazarların sorumluluğundadır.

Derginin tüm masrafları Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından karşılanmaktadır. Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler  http://jer-nursing.org/EN sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Journal of Education and Research in Nursing, Türkiye ve dünyada hemşirelik ve sağlık alanında yapılmış özgün çalışmalarla farklı kültürlerden gelen bilgi birikimi ve deneyimin paylaşılmasını; hemşirelik alanındaki güncel bilgilerin uygulamaya aktarılmasına fırsat sağlayarak toplum sağlığının korunmasını ve geliştirilmesini ve hemşirelik mesleğinin güçlendirilmesini amaçlar. JERN; hemşirelik ve sağlık alanlarında bilimsel ve klinik değeri yüksek araştırma, pratik, eğitim ve yönetim konularında makaleler yayınlayarak literatüre katkı sunmayı hedeflemektedir. Dergide etik kılavuzlara uygun şekilde hazırlanmış özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türünde yazılar yayınlanmaktadır. Ayrıca, hemşirelik uygulaması üzerinde doğrudan etkisi olan konularda diğer sağlık profesyonellerinden katkılarını da kabul eder.

Derginin okuyucu hedef kitlesi başta araştırmacı, uygulayıcı, eğitimci ve yönetici hemşireler olmak üzere diğer sağlık ekibi üyeleri ile hemşirelik ve sağlık alanında politika yapıcılar ve öğrencilerdir.

Journal of Education and Research in Nursing EBSCO, CINAHL ve TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından indekslenmektedir.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO)organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Journal of Education and Research in Nursing, Akademik Yayıncııkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Reklam Politikası
Journal of Education and Research in Nursing Baş Editör onayıyla dergi web sayfasında reklam yayınlayabilir. Reklam vermek isteyenler Editöryel Sekreterya ile iletişime geçmelidir. Reklam verenlerin editöryel kararlar ve reklam politikaları ile ilgili hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Sorumluluk Reddi
Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Açık Erişim Beyanı
Journal of Education and Research in Nursing, yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine  http://jer-nursing.org/EN adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Journal of Education and Research in Nursing’in  içeriği, Creative Commons Atıf-GayriTicari (CC BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır.

Editor in Chief: Kafiye Eroğlu
Address:  Koç University School of Nursing, Sağlık Bilimleri Kampüsü, Davutpaşa Caddesi 34010 Topkapı, İstanbul, Turkey
E-mail:  [email protected]

Yayıncı: AVES 
Adres: Büyükdere Caddesi, 105/9 34394 Şişli, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 217 17 00
E-posta: [email protected]
Web sayfası: www.avesyayincilik.com

 

ENGLISH
EISSN 2757-9204