Journal of Education and
Research in Nursing
Orjinal Araştırma

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerin Ebeveynlerinin Hastalık Sürecini Yönetme Deneyimleri

1.

Ardahan University Çıldır Vocational School, Ardahan, Turkey

2.

Ege University School of Nursing, İzmir, Turkey

Journal of Education and Research in Nursing 2021; 18: 268-275
DOI: 10.5152/jern.2021.78614
Okunma: 320 İndirilme: 148 Online Yayın Tarihi: 30 Eylül 2021

Amaç: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların ebeveynlerinin hastalık sürecini yönetme deneyimlerini araştırmaktır.

Yöntem: Kars Devlet Hastanesi, çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğinde 12-18 yaş aralığında ve en az iki yıldır tedavi gören çocukların ebeveynleri (n = 10) veri doygunluğu esas alınarak araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler tanıtıcı bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanarak, yorumlayıcı fenomenolojik analiz ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ebeveynlerin hastalık sürecini yönetme deneyimlerine ilişkin dört ana tema altında, 10 alt tema belirlenmiştir. Bunlar: 1. Ebeveynlerin hastalığa karşı tepkileri (duygusal ve davranışsal). 2. Hastalık sürecini yönetmedeki zorluklar (semptomları yönetme, toplumsal ve finansal). 3. Hastalık süreciyle başa çıkma davranışları (değerlendirme, problem çözme ve duygu odaklı). 4. Hastalık sürecini iyi yönetme konusundaki çıkarımları/önerileri (ebeveynlere ve okul çalışanlarına yönelik) başlıkları ile ele alınmıştır. Ebeveynlerin çoğu çocukları tanı aldığında şok ve inkar gibi yas tepkileri, damgalanma korkusu, çocuklarının durumuyla ilgili üzüntü ve endişe hissetmişlerdir. Hastalığı kabullenerek tedaviye başlanıldığında, bilgi sahibi oldukları, olumlu bakış açısı ve güçlü olma çabası geliştirdiklerini belirtmişlerdir.

Sonuç: Araştırma sonuçları, bütüncül yaklaşımın ailenin tedavi sürecini iyi yönetmesinde önemli olduğunu işaret etmektedir. İlk tanı konulduğunda, ebeveynlerin duygularını ifade etmelerine olanak sağlanarak, güçlü yanları ortaya çıkarılmalı ve zayıf yanları güçlendirilmelidir. Ailelerin yaşadığı zorluklarla başetmelerinde duygu ve davranış odaklı destek programları yaralı olacaktır. Ebeveynler bilgilenmenin olumlu etkisinden bahsetmiştir, o nedenle bilgi kaynakları ve erişilebilirliği arttırılmalıdır. Çocuğun okuldaki davranış izlemleri için okul hemşirelerine eğitim verilmelidir. Ailenin sosyal destek kaynakları değerlendirilerek, desteklenmeleri sağlanmalıdır.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2757-9204